ชื่อเปรี้ยว อายุ 25ขวบแล้วย่างเข้า26ขวบอยากมาเล่าประสบก…