หวัดดีครับ ผมมีเรื่องเสียวจะมาเล่าให้ฟังกัน คือผมเป็นหน…